Efficient Phytase Secretion and Phytate Degradation by Recombinant Bifidobacterium longum JCM 1217

2019

Zhongke Sun | Zhongke Sun | Zonghao Yue | Xingdong Yang | Xinqi Hao | Maoping Song | Lili Li | Lili Li | Can Chen | Cuiwei Chu | Chengwei Li | Chengwei Li


书目信息
出版者
Frontiers Media S.A.
其它主题
Promoter; Bifidobacterium longum jcm 1217
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Frontiers in Microbiology, Vol 10 (2019)

2022-09-15
AGRIS AP