ارزیابی کیفیت آب رودخانه قره آغاج استان فارس بر اساس شاخص‌های بزرگ بی مهرگان کفزی

2020

حمیدرضا شهرادنیا | عاطفه چمنی | مهرداد زمانپور


书目信息
出版者
Alzahra University
其它主题
رودخانه‌ی قره آغاج; Biology (general); بزرگ بی مهرگان کفزی
语言
波斯语
类型
Journal Article
来源
زیست‌شناسی کاربردی, Vol 33, Iss 3, Pp 99-110 (2020)

2022-09-15
AGRIS AP