Eskişehir Ekolojisinde 0900 Ziraat Kiraz Çeşidine Uygun Tozlayıcıların Belirlenmesi

2018

Kerem MERTOĞLU | Yasemin EVRENOSOĞLU | Yasin ALTAY


书目信息
出版者
Suleyman Demirel University
其它主题
Agriculture (general); Technology (general); 0900 ziraat
语言
英语, 土耳其
类型
Journal Article
来源
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol 22, Pp 89-97 (2018)

2022-09-15
AGRIS AP