اثر کاربرد کودهای زیستی نیتروکسین و بیوفسفات بر کارایی مصرف عناصر و شاخص برداشت گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تنش کم‌آبی

2013

افشین کرمی | علی سپهری


书目信息
出版者
University of Tabriz
其它主题
Agriculture (general); تلاش بازآوری; Plant culture; تنش کمبود آب; کارایی مصرف نیتروژن و فسفر
语言
波斯语
类型
Journal Article
来源
Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, Vol 23, Iss 3, Pp 143-156 (2013)

2022-09-15
AGRIS AP