Early-generated interneurons regulate neuronal circuit formation during early postnatal development

2019

Chang-Zheng Wang | Jian Ma | Ye-Qian Xu | Shao-Na Jiang | Tian-Qi Chen | Zu-Liang Yuan | Xiao-Yi Mao | Shu-Qing Zhang | Lin-Yun Liu | Yinghui Fu | Yong-Chun Yu


书目信息
出版者
eLife Sciences Publications Ltd
其它主题
Biology (general); Neocortical synchronized activity; Synaptic transmission
语言
英语
类型
Journal Article
来源
eLife, Vol 8 (2019)

2022-09-15
AGRIS AP