The Role of Endothelial-to-Mesenchymal Transition in Cardiovascular Disease

2022

Qianman Peng | Dan Shan | Kui Cui | Kathryn Li | Bo Zhu | Hao Wu | Beibei Wang | Scott Wong | Vikram Norton | Yunzhou Dong | Yao Wei Lu | Changcheng Zhou | Hong Chen

AGROVOC关键词

书目信息
出版者
MDPI AG
其它主题
Multidisciplinary and novel approaches; Biology (general); Cardiovascular disease
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Cells, Vol 11, Iss 1834, p 1834 (2022)

2022-09-15
AGRIS AP