Trilogy Development of Proopiomelanocortin Neurons From Embryonic to Adult Stages in the Mice Retina

2021

Xuhong Zhang | Xiaoyu Wang | Xiaoyu Wang | Senjie Wang | Wei Peng | Rahim Ullah | Rahim Ullah | Junfen Fu | Yudong Zhou | Yudong Zhou | Ye Shen

AGROVOC关键词

书目信息
出版者
Frontiers Media S.A.
其它主题
Biology (general); Amacrine cells; Embryonic
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Frontiers in Cell and Developmental Biology, Vol 9 (2021)

2022-09-15
AGRIS AP