Novel BMP4 Truncations Resulted in Opposite Ocular Anomalies: Pathologic Myopia Rather Than Microphthalmia

2021

Yi Jiang | Jiamin Ouyang | Xueqing Li | Yingwei Wang | Lin Zhou | Lin Zhou | Shiqiang Li | Xiaoyun Jia | Xueshan Xiao | Wenmin Sun | Panfeng Wang | Qingjiong Zhang


书目信息
出版者
Frontiers Media S.A.
其它主题
Microphthalmia; Bmp4; Biology (general); Pathologic myopia; Truncation variants
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Frontiers in Cell and Developmental Biology, Vol 9 (2021)

2022-09-15
AGRIS AP