Exosomal miR-224 contributes to hemolymph microbiota homeostasis during bacterial infection in crustacean.

2021

Yi Gong | Xiaoyuan Wei | Wanwei Sun | Xin Ren | Jiao Chen | Jude Juventus Aweya | Hongyu Ma | Kok-Gan Chan | Yueling Zhang | Shengkang Li


书目信息
出版者
Public Library of Science (PLoS)
其它主题
Biology (general); Allergy; Immunologic diseases
语言
英语
类型
Journal Article
来源
PLoS Pathogens, Vol 17, Iss 8, p e1009837 (2021)

2022-09-15
AGRIS AP