Fine Mapping and Candidate Gene Analysis of BnC08.cds, a Recessive Gene Responsible for Sepal-Specific Chlorophyll-Deficiency in Brassica napus L.

2022

Wei Zhang | Xiaoying Zhou | Feng Chen | Hongli Zhu | Rui Shi | Rui Shi | Chengming Sun | Song Chen | Maolong Hu | Jiefu Zhang | Jiefu Zhang | Xiaodong Wang


书目信息
出版者
Frontiers Media S.A.
其它主题
Plant culture; Brassica napus l; Candidate gene
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Frontiers in Plant Science, Vol 13 (2022)

2022-09-15
AGRIS AP