Integrated metabolomics and transcriptomics insights on flavonoid biosynthesis of a medicinal functional forage, Agriophyllum squarrosum (L.), based on a common garden trial covering six ecotypes

2022

Tingzhou Fang | Shanshan Zhou | Chaoju Qian | Xia Yan | Xia Yan | Xiaoyue Yin | Xingke Fan | Pengshu Zhao | Yuqiu Liao | Liang Shi | Yuxiao Chang | Xiao-Fei Ma | Xiao-Fei Ma


书目信息
出版者
Frontiers Media S.A.
其它主题
Common garden; Plant culture; Sandrice; Agriophyllum squarrosum
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Frontiers in Plant Science, Vol 13 (2022)

2022-10-15
AGRIS AP