ศักยภาพของสารสกัดชุมเห็ดเทศ (Cassia alata L.) ร่วมกับเชื้อราปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชในสภาพห้องปฏิบัติการ | In vitro potential of extract of ringworm bush (Cassia alata L.) and antagonistic fungi to control plant pathogenic fungi

2017

Suriyasit Somnuek(King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology. Department of Plant Production Technology) | Tanimnun Jaenaksorn(King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology. Department of Plant Production Technology)


书目信息
King Mongkut's Agricultural Journal
ISSN 0857-0108
页码
60-71
其它主题
Integrated plant diseases control; Ringworm bush; Plant pathogenic fungi
语言
泰国
注释
Summaries (En, Th)
类型
Summary; Non-Conventional
团体作者
King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology

2022-02-15
AGRIS AP