ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรที่มีผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ | Effects of shortage of agricultural workers on food security in Chiang Mai

2020

Saisakul Fongmul(Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agricultural Production. Department of Resources Development and Agricultural Extension) E-mail:saisakul_tor@yahoo.com


书目信息
Journal of Agricultural Research and Extension
ISSN 0125-8850 | 2630-0206
页码
118-125
其它主题
Chiang mai province; Shortage
语言
泰国
注释
Summaries (En, Th)
类型
Summary; Non-Conventional
团体作者
Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Office of Agricultural Research and Extension

2022-12-15
AGRIS AP