The Corticosterone–Glucocorticoid Receptor–AP1/CREB Axis Inhibits the Luteinizing Hormone Receptor Expression in Mouse Granulosa Cells

2022

Xuan Zhang | Yinghui Wei | Xiaoxuan Li | Chengyu Li | Liangliang Zhang | Zhaojun Liu | Yan Cao | Weijian Li | Xiying Zhang | Jiaqing Zhang | Ming Shen | Honglin Liu


书目信息
IJMS
出版者
Multidisciplinary Digital Publishing Institute
其它主题
Luteinizing hormone receptor; Glucocorticoid receptor
语言
英语
类型
Journal Article

2023-03-15
AGRIS AP