FDG PET Imaging of the Pain Matrix in Neuropathic Pain Model Rats

2022

Yilong Cui | Hiroyuki Neyama | Di Hu | Tianliang Huang | Emi Hayashinaka | Yasuhiro Wada | Yasuyoshi Watanabe


书目信息
出版者
MDPI AG
其它主题
Biology (general); Pain matrix; Fdg; Objective biomarker; Neuropathic pain; Preclinic; Neuroimaging
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Biomedicines, Vol 11, Iss 63, p 63 (2022)

2023-03-15
AGRIS AP