ผลของการเสริมน้ำกามสังเคราะห์ในน้ำเชื้อพ่อสุกรต่อคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาการเก็บรักษา | Effect of addition synthetic seminal plasma to boar semen on semen quality and time storage

2018

Surapong Tongrueng(Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science) | Yupin Phasuk(Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science) | Thevin Vongphalub(Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science) | Jaruwan Koakejon(Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science) | Sukree Yoosuk(Maejo University. Phrae Campus, Phrae (Thailand). Division Animal Production Technology) E-mail:Sukree@mju.ac.th | Worasin Malaithong(Maejo University. Phrae Campus, Phrae (Thailand). Division Animal Production Technology) | Pichit wonnakom(Maejo University. Phrae Campus, Phrae (Thailand). Division Animal Production Technology) | Morrakod Wongnhor(Maejo University. Phrae Campus, Phrae (Thailand). Division Animal Production Technology) | Wongwarit Wongnak(Maejo University. Phrae Campus, Phrae (Thailand). Division Animal Production Technology)


书目信息
Journal of Agricultural Research and Extension
ISSN 0125-8850 | 2630-0206
页码
749-754
其它主题
Semen boar; Semen quality; Synthetic seminal plasma; Storage time
语言
泰国
注释
Summaries (En, Th)
类型
Summary; Non-Conventional
团体作者
Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Office of Agricultural Research and Extension

2023-03-15
AGRIS AP