Characterization of Key Odorants in Lingtou Dancong Oolong Tea and Their Differences Induced by Environmental Conditions from Different Altitudes

2022

Miao Wang | Jianlong Li | Xiaohui Liu | Chengshun Liu | Jiajia Qian | Jie Yang | Xiaochen Zhou | Yongxia Jia | Jinchi Tang | Lanting Zeng

AGROVOC关键词

书目信息
出版者
MDPI AG
其它主题
Lingtou dancong; Odorants; Different altitudes
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Metabolites, Vol 12, Iss 1063, p 1063 (2022)

2023-03-15
AGRIS AP