Early Hominin Dispersal across the Qinling Mountains, China, during the Mid-Pleistocene Transition

2023

Xiaoqi Guo | Xuefeng Sun | Huayu Lu | Shejiang Wang | Chengqiu Lu


书目信息
Land
12 1882 页码 1882 ISSN 2073-445X
出版者
MDPI AG
其它主题
Qinling mountain range; Mid-pleistocene transition; Dispersal corridors; Hominin occupation and dispersal; Chronological framework
语言
英语

2023-11-24
DOAJ