HIF-1α Reduction by Lowering Intraocular Pressure Alleviated Retinal Neovascularization

2023

Ziqi Yang | Biyan Ni | Tian Zhou | Zijing Huang | Hong Zhou | Yang Zhou | Shiya Lin | Chang He | Xialin Liu


书目信息
Biomolecules
13 1532 页码 1532 ISSN 2218-273X
出版者
MDPI AG
其它主题
Intraocular pressure (iop); Intravitreal injection; Retinal neovascularization; Oxygen-induced retinopathy (oir); Hypoxia-inducible factor-1 alpha (hif-1α)
语言
英语

2023-11-24
DOAJ