<i>tilS</i> and <i>rpoB</i>: New Molecular Markers for Phylogenetic and Biodiversity Studies of the Genus <i>Thiothrix</i>

2023

Nikolai V. Ravin | Dmitry D. Smolyakov | Nikita D. Markov | Alexey V. Beletsky | Andrey V. Mardanov | Tatyana S. Rudenko | Margarita Yu. Grabovich

AGROVOC关键词

书目信息
Microorganisms
11 2521 页码 2521 ISSN 2076-2607
出版者
MDPI AG
其它主题
Genome; <i>rpob</i>; Set of bacterial core genes; <i>thiothrix</i>; <i>tils</i>
语言
英语

2023-11-24
DOAJ