Assessing the Impact of Anthropic Pressures on Aquatic Macroinvertebrates: A Functional Trait Approach in the Irtysh River Watershed

2023

Fei Liu | Fangze Zi | Xinyue Wang | Honghui Zeng | Bin Huo | Chengxin Wang | Jianmin Ge | Shengao Chen | Baoqiang Wang


书目信息
Biology
12 1315 页码 1315 ISSN 2079-7737
出版者
MDPI AG
其它主题
The irtysh river basin; Macroinvertebrate
语言
英语

2023-11-24
DOAJ