AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Inhibiting G6PD by quercetin promotes degradation of EGFR T790M mutation

2023

Zehe Ge | Miao Xu | Yuqian Ge | Guang Huang | Dongyin Chen | Xiuquan Ye | Yibei Xiao | Hongyu Zhu | Rong Yin | Hua Shen | Gaoxiang Ma | Lianwen Qi | Guining Wei | Dongmei Li | Shaofeng Wei | Meng Zhu | Hongxia Ma | Zhumei Shi | Xiuxing Wang | Xin Ge | Xu Qian


Bibliographic information
Cell Reports
Volume 42 Issue 11 Pagination 113417 ISSN 2211-1247
Publisher
Elsevier
Other Subjects
Cp: cancer
Language
English

2023-11-24
DOAJ
Data Provider
Lookup at Google Scholar
If you notice any incorrect information relating to this record, please contact us at agris@fao.org