AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

OGRANICZENIE STRAT PRODUKTÓW MLECZARSKICH W HANDLU DETALICZNYM JAKO ELEMENT SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

2017

Wrzosek, Małgorzata | Bilska, Beata | Kołożyn-Krajewska, Danuta | Krajewski, Karol


Bibliographic information
Type
Text
Source
http://ageconsearch.umn.edu/record/206028

2021-02-15
AGRIS AP