AGRIS — международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям

OGRANICZENIE STRAT PRODUKTÓW MLECZARSKICH W HANDLU DETALICZNYM JAKO ELEMENT SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

2017

Wrzosek, Małgorzata | Bilska, Beata | Kołożyn-Krajewska, Danuta | Krajewski, Karol


Библиографическая информация
Тип
Text
Источник
http://ageconsearch.umn.edu/record/206028

2021-02-15
AGRIS AP