AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Biodiversitas dan sebaran mikroalga berbasis sistem informasi geografis (SIG) di Perairan Selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur

2020

Umi Zakiyah | Mulyanto Mulyanto


Bibliographic information
Publisher
Syiah Kuala University
Language
Indonesian, English
Type
Journal Article
Source
Depik Jurnal, Vol 9, Iss 3, Pp 478-483 (2020)

2022-09-15
AGRIS AP