Biodiversitas dan sebaran mikroalga berbasis sistem informasi geografis (SIG) di Perairan Selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur

2020

Umi Zakiyah | Mulyanto Mulyanto


书目信息
出版者
Syiah Kuala University
语言
印度尼西亚, 英语
类型
Journal Article
来源
Depik Jurnal, Vol 9, Iss 3, Pp 478-483 (2020)

2022-09-15
AGRIS AP