AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Do Extracellular Vesicles Derived from Mesenchymal Stem Cells Contain Functional Mitochondria?

2022

Ljubava D. Zorova | Sergei I. Kovalchuk | Vasily A. Popkov | Valery P. Chernikov | Anastasia A. Zharikova | Anastasia A. Khutornenko | Savva D. Zorov | Konstantin S. Plokhikh | Roman A. Zinovkin | Ekaterina A. Evtushenko | Valentina A. Babenko | Irina B. Pevzner | Yulia A. Shevtsova | Kirill V. Goryunov | Egor Y. Plotnikov | Denis N. Silachev | Gennady T. Sukhikh | Dmitry B. Zorov


Bibliographic information
Publisher
MDPI AG
Other Subjects
Extracellular vesicles; Biology (general); Ectosomes; Mesenchymal stromal cells; Stem cells; Exosomes
Language
English
Type
Journal Article
Source
International Journal of Molecular Sciences, Vol 23, Iss 7408, p 7408 (2022)

2022-09-15
AGRIS AP