Do Extracellular Vesicles Derived from Mesenchymal Stem Cells Contain Functional Mitochondria?

2022

Ljubava D. Zorova | Sergei I. Kovalchuk | Vasily A. Popkov | Valery P. Chernikov | Anastasia A. Zharikova | Anastasia A. Khutornenko | Savva D. Zorov | Konstantin S. Plokhikh | Roman A. Zinovkin | Ekaterina A. Evtushenko | Valentina A. Babenko | Irina B. Pevzner | Yulia A. Shevtsova | Kirill V. Goryunov | Egor Y. Plotnikov | Denis N. Silachev | Gennady T. Sukhikh | Dmitry B. Zorov


书目信息
出版者
MDPI AG
其它主题
Extracellular vesicles; Biology (general); Ectosomes; Mesenchymal stromal cells; Stem cells; Exosomes
语言
英语
类型
Journal Article
来源
International Journal of Molecular Sciences, Vol 23, Iss 7408, p 7408 (2022)

2022-09-15
AGRIS AP