AGRIS - Sistema Internacional para la Ciencia y Tecnología Agrícola

Effects of different moisture regimes on oat (Avena sativa L.) biomass formation

2022

PlusaPluša, Lauma, Lauma | AlsinaAlsiņa, Ina, Ina | Zute, Sanita


Información bibliográfica
Editorial
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Paginación
15-19
Idioma
Letón
Nota
Other lang. title – original : Dažādu mitruma režīmu ietekme uz auzu (Avena sativa l.) biomasas veidošanos@lav Source : Līdzsvarota lauksaimniecība: zinātniski praktiskās konferences raksti, Jelgava, Latvija, 24.–25. febr., 2022 ISSN : 2500-9451 (online) Gen. Note : Online resource Physical Descript. : 3 figures, 2 tables Bibliogr. : 6 references Language Note : Summary in English
ISBN
978-9984-48-407-5
Título traducido
Portugués. Dažādu mitruma režīmu ietekme uz auzu (Avena sativa L.) biomasas veidošanos
Tipo
Conference

2022-12-15
AGRIS AP