Alpha‐kinase1 promotes tubular injury and interstitial inflammation in diabetic nephropathy by canonical pyroptosis pathway

2023

Xinyuan Cui | Yifu Li | Shuguang Yuan | Yao Huang | Xiaojun Chen | Yachun Han | Zhiwen Liu | Zheng Li | Yang Xiao | Youliang Wang | Lin Sun | Hong Liu | Xuejing Zhu


书目信息
出版者
BMC
其它主题
Diabetic nephropathy; Biology (general); Alpha‐kinase 1; Tubular injury; Pyroptosis
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Biological Research, Vol 56, Iss 1, Pp 1-14 (2023)

2023-03-15
AGRIS AP