AGRIS — международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям

Alpha‐kinase1 promotes tubular injury and interstitial inflammation in diabetic nephropathy by canonical pyroptosis pathway

2023

Xinyuan Cui | Yifu Li | Shuguang Yuan | Yao Huang | Xiaojun Chen | Yachun Han | Zhiwen Liu | Zheng Li | Yang Xiao | Youliang Wang | Lin Sun | Hong Liu | Xuejing Zhu


Библиографическая информация
Издатель
BMC
Другие темы
Diabetic nephropathy; Biology (general); Alpha‐kinase 1; Tubular injury; Pyroptosis
Язык
Английский
Тип
Journal Article
Источник
Biological Research, Vol 56, Iss 1, Pp 1-14 (2023)

2023-03-15
AGRIS AP
Посмотрите в Google Scholar
If you notice any incorrect information relating to this record, please contact us at agris@fao.org agris@fao.org