Cartilage-inspired self-assembly glycopeptide hydrogels for cartilage regeneration via ROS scavenging

2024

Zhijian Zhao | Xiaowei Xia | Junlin Liu | Mingzhuang Hou | Yang Liu | Zhangzhe Zhou | Yong Xu | Fan He | Huilin Yang | Yijian Zhang | Changshun Ruan | Xuesong Zhu


书目信息
Bioactive Materials
32 页码 319 - 332 ISSN 2452-199X
出版者
KeAi Communications Co., Ltd.
其它主题
Ros scavenging; Self-assembly glycopeptide hydrogels; Cartilage repair; Fucoidan
语言
英语

2023-11-24
DOAJ