AGRIS — международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям

Cartilage-inspired self-assembly glycopeptide hydrogels for cartilage regeneration via ROS scavenging

2024

Zhijian Zhao | Xiaowei Xia | Junlin Liu | Mingzhuang Hou | Yang Liu | Zhangzhe Zhou | Yong Xu | Fan He | Huilin Yang | Yijian Zhang | Changshun Ruan | Xuesong Zhu


Библиографическая информация
Bioactive Materials
Том 32 Нумерация страниц 319 - 332 ISSN 2452-199X
Издатель
KeAi Communications Co., Ltd.
Другие темы
Ros scavenging; Self-assembly glycopeptide hydrogels; Cartilage repair; Fucoidan
Язык
Английский

2023-11-24
DOAJ
Посмотрите в Google Scholar
If you notice any incorrect information relating to this record, please contact us at agris@fao.org agris@fao.org