AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

ROLA WIEDZY I INFORMACJI W PROCESIE DYFUZJI EKOINNOWACJI W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH POWIATU SIEDLECKIEGO

2017

Kałuża, Halina | Ginter, Agnieszka


Bibliographic information
Type
Text
Source
http://ageconsearch.umn.edu/record/233175

2021-02-15
AGRIS AP