ROLA WIEDZY I INFORMACJI W PROCESIE DYFUZJI EKOINNOWACJI W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH POWIATU SIEDLECKIEGO

2017

Kałuża, Halina | Ginter, Agnieszka


书目信息
类型
Text
来源
http://ageconsearch.umn.edu/record/233175

2021-02-15
AGRIS AP