AGRIS — международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям

ROLA WIEDZY I INFORMACJI W PROCESIE DYFUZJI EKOINNOWACJI W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH POWIATU SIEDLECKIEGO

2017

Kałuża, Halina | Ginter, Agnieszka


Библиографическая информация
Тип
Text
Источник
http://ageconsearch.umn.edu/record/233175

2021-02-15
AGRIS AP