AGRIS — международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям

Seroprevalence and Risk Factors of Toxoplasma gondii Infection Among High-Risk Populations in Jiangsu Province, Eastern China

2021

Fanzhen Mao | Yougui Yang | Yougui Yang | Yuying Chen | Yuying Chen | Qiang Zhang | Xin Ding | Bixian Ni | Xiangzhen Xu | Xiaolin Jin | Yang Dai | Yang Dai

Ключевые слова АГРОВОК

Библиографическая информация
Издатель
Frontiers Media S.A.
Другие темы
Seroprevalence; Eastern china
Язык
Английский
Тип
Journal Article
Источник
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Vol 11 (2021)

2022-09-15
AGRIS AP
Посмотрите в Google Scholar
If you notice any incorrect information relating to this record, please contact us at agris@fao.org agris@fao.org