AGRIS — международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям

Myeloid neddylation targets IRF7 and promotes host innate immunity against RNA viruses.

2021

Min Zhao | Yaolin Zhang | Xiqin Yang | Jiayang Jin | Zhuo Shen | Xiaoyao Feng | Tao Zou | Lijiao Deng | Daohai Cheng | Xueting Zhang | Cheng Qin | Chunxiao Niu | Zhenjie Ye | Xueying Zhang | Jia He | Chunmei Hou | Ge Li | Gencheng Han | Qianqian Cheng | Qingyang Wang | Lin Wei | Jie Dong | Jiyan Zhang


Библиографическая информация
Издатель
Public Library of Science (PLoS)
Другие темы
Biology (general); Allergy; Immunologic diseases
Язык
Английский
Тип
Journal Article
Источник
PLoS Pathogens, Vol 17, Iss 9, p e1009901 (2021)

2022-09-15
AGRIS AP